Хотел Панорама
Спа комплекс в Сандански

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

„МЛМ-КОНСУЛТ” ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.089-1533-C01по проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.089„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Целта на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятияза справяне с последиците от пандемията COVID-19. 

Общата стойност на проекта е 50 000,00 лв., от които 50 000,00 лв. eвропейско и 0,00 лв. национално съфинансиране. 

Проектът стартира на 14.10.2021г. и е с продължителност3 месеца.

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 - Изображение 1