Хотел Панорама
Спа комплекс в Сандански

Публикации

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 - Хотел Панорама - Сандански

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

„МЛМ-КОНСУЛТ” ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.089-1533-C01по проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Договорът е по процедура ...