Хотел Панорама
Спа комплекс в Сандански

Терапия с инфрачервена лампа

Какво са инфрачервените лъчи?

Инфрачервено (infrared – под червено – след червено)лъчение или инфрачервени (топлиннилъчи – (намиращи се след червената област на спектъра), представлява електромагнитно излъчване, породено от отделянето на фотони от възбудени йони или атоми при промяната на енергетичните им нива от по-високи към по-ниски. Дължината на инфрачервените вълни варира от 0,7 до 350 μm, в електромагнитния спектър те заемат мястото от края на червената зона на видимата светлина до микро-вълновото лъчение. Различната дължина на инфрачервените вълни се обуславя от температурата на излъчващото тяло. Колкото температурата на излъчващия обект е по-голяма, толкова по-малка (къса) е дължината на топлинните вълни и интензитетът им е по-висок и колкото температурата на излъчващия обект е по-малка, толкова по-дълга е дължината на вълните и съответно, интензитетът е по-нисък. Т.е. температурата на излъчващото тяло е обратно пропорционална на дължината на вълната. В близост до тела с висока температура, основните обекти излъчващи инфраред лъчение, човешката кожа усеща силно изразен топлинен ефект благодарение на инфрачервените лъчи, оттам идва и най-често срещаното им наименование – топлинни лъчи. Всяко тяло (обект) с температура по-висока от абсолютната нула (-273,15 С), излъчва инфрачервени вълни. Основният и най-голям обект излъчващ инфрачервено лъчение е Слънцето.

Инфрачервеното излъчване е невидимо за човека без специални приспособления.Инфрачервените лъчи напълно се подчиняват на оптичния закон.Характеризират се със свойства подобни на видима светлина – отражение и пречупване, но поради факта, че дължината на тяхната вълна е по-голяма имат своите специфични различия. С най-високи показатели на отражение на инфрачервените лъчи, са веществата – злато, сребро, мед и алуминий, средни показатели на отражение има желязото, а най-ниски – водата и въглеводорода. Инфрачервените лъчи безпроблемно преминават през вакум, запрашени или задимени области. Поради естеството на образуване на инфрачервените лъчи, преминаването на атоми или йони на по-ниски енергетични нива, фотоните им са с по-ниска енергия и респективно с по-ниска честота. При проникване в тялото, инфрачервените лъчи загряват мускули и тъкани в дълбочина от 4мм. Това усещане се изпитва най-силно при студени зимни дни и ясно небе, Слънцето ни грее и усещаме приятно затопляне игнорирайки студения заобикалящ ни въздух. Също така при залез Слънце, на плажа морският бриз ни охлажда, но Слънцето приятно ни топли.

Лечебно действие на инфрачервените лъчи

  • благоприятстват нормализирането на високото кръвно налягане, подобряване и стабилизиране на кръвообращението;благоприятен ефект при болки в гръбната област и мускулите, при шипове, бронхит, астматични заболявания;
  • помагат при простуда, умора и изтощаване на човешкия организъм;
  • полезни са при възпаление на ушите, носа и гърлото;
  • намаляват болките при артритни и ревматични заболявания, също така и при дискова херния;
  • спомагат действието на бъбреците;
  • при стресови ситуации;
  • при процедури за намаляване на целулит и разграждане на мазнини;
  • и много други положителни ефекти върху здравето.Инфрачервените лъчи и масажа

При масаж, често се използва първоначално затопляне с инфрачервени лъчи, те загряват директно кожата и отпускат мускулите, което благоприятства за качествен масаж. Затоплените мускули и тъкани водят до отпускане на тялото и приложеният масаж има дълготрайно и ефективно действие. Благодарение на масажа се подобрява кръвообращението, намалява се стресът и умората, повишава се концентрацията, ускоряват се процесите в тялото и всичко това води до подобрено здравословно състояние.