Хотел Панорама
Спа комплекс в Сандански

Психотерапия и психологично консултиране


                                              Нашите психотерапевти: Мария Паскова и Величка Минева

Мария Паскова -  психолог и неорайхиански аналитичен психотерапевт, работещ под супервизия. Магистър по Психология и следдипломна специализация по Неорайхианска аналитична психотелесна психотерапия. 

Член на Българското Неорайхианско Психотерапевтично Дружество. 

Работа по специалността в системата  на средното образование.

Основни направления на дейност: диагностициране по отношение на интелектуалната и поведенческа сфера, психологическо консултиране, подпомагане при  преодоляване на затруднения, свързани с междуличностни взаимоотношения, поведенчески отклонения, личностно и интелектуално развитие на подрастващи и възрастни.

Допълнителни обучения: управление на взаимоотношенията между родители-учители-ученици; практически умения за справяне със стреса; превенция срещу насилието на деца; подходи и техники в консултантската дейност; оценяване на специалните образователни потребности; кариерно ориентиране и развитие; др.

Частна практика: индивидуална и групова психотерапия, основана  на неорайхианския аналитичен психотелесен подход. Психотерапия при тревожност, депресия, панически атаки, фобии, хранителни нарушения, загуба, ниска самооценка, междуличностни взаимоотношения, личностно развитие и др.

        тел.0889 268 312

Величка Минева - Магистър по психология и неорайхиански аналитичен психотерапевт, работещ под супервизия, семеен системен констелатор.

Член на Българското Неорайхианско Психотерапевтично Дружество.

Основни направления на дейност: личностно развитие на подрастващи и възрастни, затруднения в междуличностните взаимоотношения, подпомагане за преодоляване на житейски кризи, загуби, тревожност и депресивни състояния, хранителни нарушения.

Допълнителни обучения: Професионална квалификация - Психологично консултиране при психосоматика и разстройства на социалната адаптация.

Частна практика: индивидуална и групова психотерапия, основана на неорайхианския аналитичен психотелесен подход, системни семейни констелации.

тел.0888 201 703